E-santechnika.lt parduotuvė. Katilai, granuliniai katilai, radiatoriai, vėdinimas, rakšluosčių džiovintuvai, vonios, priedai, termofor katilai, nuotekų valymo įrenginiai

Prekių krepšelis
Prekių suma: € 0.00 (0 Lt)
Prekių kiekis: 0 vnt.
Peržiūrėti
Vartotojų prisijungimas:
Registracija
Slaptažodžio priminimas

Telefonas pasiteiravimui

+370 699 44 880

Darbo laikas I-V 9:00 -18:00

 

Užklausos forma
Prekių katalogas

Katilai

Katilų ir šildymo sistemų priedai

Degikliai

Valdymo automatika

Židiniai, krosnelės, pirties krosnys, kepsninės

Kaminai ir dūmtraukiai

Radiatoriai ir džiovintuvai

Kaloriferiai

Grindinis šildymas

Infraraudonųjų spindulių šildytuvai

Vamzdynai ir vamzdžiai

Kolektoriai

Vandens šildytuvai, talpos ir išsiplėtimo indai

Siurbliai

Vandens filtrai

Vonios įranga

Vėdinimas / Kondicionavimas

Nuotekų valymo įrenginiai ir talpos

Sanitarinė įranga ir reikmenys

Įrankiai

Suvirinimo įranga

Pavadinimas: Skysto kuro talpa EuroLentz 2500 TEL 88 D
Gamintojas: Sotralentz, Prancūzija
Talpa (l): 2500
Sąvybės: Vienguba sienelė
Kaina: € 1086.65
(3752 Lt )
Sena kaina: € 1207.43 (4169 Lt)

Sutaupote: € 120.77 (417 Lt)
Sužinokite pristatymo kainą Kaina
--,-- --,-- Lt
PVM (21%): 0.00 0.00 Lt
Pristatymo paslaugos suma: 0.00 0.00 Lt
Į krepšeliPriedai skysto kuro talpoms (spausti ant nuorodos):

Techniniai duomenys:

Rezervuarai 2500 L TEL 88
Maksimalus tūris: 5 x 2500 L = 12500 L

Tipas
H
A
B
C
D
E
F
G
kg
750         TELB 66
124
138
119
66
141
216
291
366
31,5
1000 TELH 66
181
195
119
66
141
216
291
366
39,3
1000 TELB 72
126
140
165
72
152
232
312
392
36,1
1500 TEL 72
175
189
165
72
152
232
312
392
57,0
2000 TEL 72
178
192
218
72
152
232
312
392
81,4
2500 TEL 88
173
187
218
88,5
184
279,5
375
470,5
96,0

LENTZ rezervuarai gaminami iš žemo slėgio, aukšto tankumo polietileno (PEHD) išpūtimo ir štampavimo būdu – tai vientisi, besiūliai rezervuarai. Gamybos procesas atitinka ISO 9001:2000 standartą. Kiekvieno rezervuaro sandarumas išbandomas slėginiu būdu.

GABENIMAS IR SANDĖLIAVIMAS
Gabenamus rezervuarus reikia apsaugoti nuo kritimo, laisvo judėjimo po krovinių platforma. Rezervuarų sienų spaudimas turi būti vienodas, kad jie nesideformuotų. Sandėliuojama ant lėkšto, lygaus paviršiaus; jeigu rezervuarus veikia saulės spinduliai – ne ilgiau kaip šešis mėnesius. Rezervuarai kilnojami šakiniu krautuvu arba suėmus už tam tikslui prie rezervuaro pritvirtintų transportavimo rankenų. Nešvarumai nuplaunami švariu vandeniu. Rezervuarai turi išlikti sandarūs ir užkimšti originaliais kamščiais.

REZERVUARŲ PASKIRTIS IR IŠDĖSTYMAS
Rezervuarai skirti naftos kurui arba kitiems III gaisringumo klasei (užsiliepsnojimo temperatūra aukštesnė nei 55° C) priskiriamiems degiems skysčiams sandėliuoti neveikiant slėgiui, t.y. esant tik sandėliuojamo skysčio hidrostatiniam slėgiui:
- tepalinė alyva, hidraulinė alyva nenaudojama, sumaišyta arba nesumaišyta, nedegi arba priskiriama III gaisringumo klasei,
- tepalinė, hidraulinė alyva, kurios užsiliepsnojimo temperatūra aukštesnė nei 55° C (užsiliepsnojimo šaltinis ir taškas turi būti patvirtinti tiekėjo dokumentais),
- etileno glikolis CH2OH, naudojamas kaip priemonė nuo užšalimo,
- amoniako vandens prisotintas tirpalas NH4OH.

DĖMESIO! Kitokiems nei naftos kuras produktams laikyti rekomenduojame naudoti 820 arba 1000 litrų talpos paletinius rezervuarus. 

• Prieš išdėstant rezervuarus reikia gerai patikrinti, ar jie nepažeisti.
• Rezervuarai turi būti sustatyti ant lygaus ir horizontalaus paviršiaus.
• Rezervuarus reikia apsaugoti nuo ultravioletinių spindulių poveikio.
• Pavienį rezervuarą arba rezervuarų bateriją reikia pastatyti tokioje vietoje, kad atstumas nuo vienos priekinės pusės bei su ja besiribojančios šoninės sienelės iki patalpos sienos būtų ne mažesnis kaip 40 cm. Atstumas nuo kitų sienų turi būti ne mažesnis kaip 10 cm.
• Atstumas tarp tos pačios baterijos rezervuarų – apie 8 cm.
• Rezervuarų padėtis nustatoma įrengus oro išleidimo ir pildymo vamzdžius.
• Jeigu rezervuarai montuojami baterijomis, atstumas tarp rezervuarų galutinai nustatomas įmontavus atstumą reguliuojančius ir tvirtinančius strypelius. Dėmesio! Tų strypelių negalima naudoti atramai.
• Pildant rezervuarai šiek tiek deformuojasi; tai natūralus reiškinys, nerodantis jokio gaminio defekto.

NAFTOS KURO SANDĖLIAVIMO PRINCIPAI

SANDĖLIAVIMO PATALPOS
• Naftos kuro sandėlį galima įrengti tik rūsyje, pusrūsyje arba žemiausiame antžeminiame pastato aukšte.
• Visi rezervuarai, sudėti į bateriją pastato naftos kuro sandėlyje, turi būti vienodos rūšies ir dydžio, o bendras tokių rezervuarų tūris negali viršyti 100 m³.
• Laikyti pastato viduje daugiau kaip 5000 dm³ naftos kuro galima tik specialiai tam skirtam sandėlyje, kurio negalima naudoti kitiems tikslams.
• Ne didesnio kaip 1000 dm³ tūrio rezervuarą galima pastatyti katilinės patalpoje, ne mažesniu kaip 1,0 m atstumu nuo katilo, jeigu rezervuaras įstatomas į sugeriančią vonią (sugeriančiosios vonios sąlyga netaikoma rezervuarams su dvigubu gaubtu) ir atskiriamas nuo katilo ne plonesne kaip 12 cm storio mūrine sienele, kuri vertikalius rezervuaro matmenis turi viršyti 30 cm, o horizontalius – 60 cm.
• Nuo 30 iki 2000 kW šiluminės galios naftos kuro katilinių, taigi ir drauge su jomis esančių kuro sandėlių vidinių sienų bei perdangų atsparumas ugniai turi būti ne mažesnis kaip 120 min., o durų bei kitokių angų užvėrimų – 60 min. Katilinės išorinių sienų atsparumo ugniai klasė turi būti tokia pati, kaip ir pastato, kuriame ji yra įrengta.
• Daugiau kaip 10000 dm³ tūrio naftos kuro sandėlių patalpos neturėtų tiesiogiai ribotis su gyvenamosiomis patalpomis.
• Visoje naftos kuro sandėlio patalpoje arba jos dalyje turi būti įrengta alyvai nepralaidi izoliacija – sugerianti vonia, į kurią įvykus avarijai galėtų tilpti vieno rezervuaro tūris. Sugerianti vonia nebūtina rezervuarams su dvigubu gaubtu EuroLentz-Komfort ir EuroLentz-Komfort „BASIC“.
• Sandėlio patalpoje negalima montuoti sanitarinės įrangos ir nutekamųjų grotelių, išskyrus kanalizacijos nuotėkio kanalus su degių skysčių separatoriais.
• Sandėlio patalpoje reikia įrengti ventiliaciją, užtikrinančią 2-4 kartų oro apykaitą per valandą.
• Į sandėlio patalpą vedančiose duryse turi būti įrengtas automatinio uždarymo mechanizmas. Durys turi atsidaryti į išorę; jų plotis turi būti 90 cm, o iš vidaus jas turi būti galima atrakinti be rakto.
• Patalpose su naftos kuro rezervuarais turi būti įrengta hermetiška apšvietimo sistema. Apšvietimo jungiklis turi būti patalpos išorėje.
• Naftos kuro sandėlyje galima naudoti tik centrinio šildymo vandeniu sistemą. Šildymo sistema turi būti įrengta taip, kad temperatūra negalėtų pakilti daugiau kaip iki 40° C, kadangi esant aukštesnei temperatūrai gali sprogti rezervuarų dujų sekcijoje esantis kuro garų ir oro mišinys. Kritinė temperatūra – 55° C.
• Jeigu naftos kuro sandėlio patalpa yra natūraliai apšviesta, rezervuarus bei vamzdžius reikia apsaugoti nuo tiesioginių saulės spindulių.
 
PRIEŠGAISRINĖ SAUGA
• Naftos kuro sandėliuose ir katilinėse turi būti įrengta rankinė gaisro gesinimo įranga – kiekvienoje patalpoje arba kiekviename 300 m² plote turi būti ne mažiau kaip vienas gesintuvas, turintis 5 kg arba 5 dm³ gesinimo medžiagos.
• Rekomenduojama naudoti miltelinius gesintuvus, turinčius ne mažiau kaip 6 kg gesinimo medžiagos masės.
• Gaisro gesinimo įrangos išdėstymo principai:
- įranga turi būti padėta lengvai pasiekiamose ir matomose vietose ties išėjimais bei koridoriuose prie išėjimų iš patalpų į lauką,
- prie įrangos turi būti ne mažiau kaip 1 m pločio priėjimas,
- įranga turi būti laikoma vietose, apsaugotose nuo mechaninio pažeidimo pavojaus ir šilumos šaltinių (krosnių šildytuvų) poveikio,
- įranga turi būti ne toliau kaip už 30 m,
- netoli katilinės turi būti įrengtas hidrantas, kurio našumas turi atitikti standartą PN – 71/B – 02864 (kitokiuose nei vienbučiai gyvenamieji namai pastatuose).
• Ženklinimas:
Katilinės patalpose bei naftos kuro sandėliuose reikia paženklinti:
- kelius, išėjimus ir evakuacijos kryptis (šis reikalavimas netaikomas gyvenamiesiems pastatams),
- priešgaisrinės įrangos išdėstymo vietas,
- priešgaisrinės saugos įrengimų valdymo elementų išdėstymo vietas,
- priešgaisrinių elektros srovės išjungiklių bei pavojingų degių medžiagų išdėstymo vietas.
• Naftos kuro sandėliavimo patalpose būtina laikytis draudimo naudoti atvirą ugnį, laikyti kitas degias medžiagas bei įrengti dūmtraukius.
 
PILDYMAS, ORO IŠLEIDIMAS IR KURO TIEKIMAS (SIURBIMAS) Į KATILĄ


Į komplektus galima jungti tik to paties tipo ir tokio paties tūrio rezervuarus.
• Ribinė rezervuarų pripildymo vertė yra 95% viso tūrio. SOTRALENZ gali papildomai pasiūlyti maksimalaus rezervuaro pripildymo signalizatorių, kuris išjungia siurblį. Signalizatorių reikia įmontuoti 3/8″ kiaurymėje, esančioje pirmojo rezervuaro siurbimo agregate.
• Negalima tarpusavyje maišyti sandėliuojamų kitokių nei naftos kuras skysčių arba pildyti jais talpas pakaitomis.
• Kuro pylimo ir rezervuarų pildymo sistema turi būti sujungta su cisterna ir rezervuaru sandariomis jungtimis ir gerai įžeminta 16 mm³ varine viela prijungus prie įžeminimo jungties.
• Kuro įpylimo jungtis turi būti laikoma užrakinamoje dėžutėje pastato išorėje (jungtį su 2½″ kamščiu gali pasiūlyti SOTRALENTZ).
• Vamzdį orui iš rezervuarų išleisti reikia išvesti į pastato išorę ne mažiau kaip 0,5 m virš langų, taip pat ne mažiau kaip 0,5 m. virš rezervuarų pildymo jungties.
• Pildymo ir oro išleidimo vamzdžiai tarp rezervuarų ir išorinio prievado turi būti lankstūs ir perimti įtempimus, susidarančius pildant rezervuarą arba rezervuarų baterijas. Kad vamzdžiai galėtų laisvai veikti, kiekvieną jų rekomenduojama sulenkti dvigubo 90 laipsnių kampu (2 Paveikslas).
• Rezervuarą su degikliu jungiantys kuro tiekimo vamzdžiai gali sudaryti vienos arba dviejų linijų sistemą:
- iš kietu lydmetaliu arba užspaudžiančiomis movomis sujungtų varinių vamzdžių,
- iš plieninių besiūlių vamzdžių, sujungtų suvirinant flanšines jungtis arba srieginėmis jungtimis.
• Jeigu kurą iš rezervuarų tiekiančioji sistema yra su siurbliu, tai jame turi būti įrengtas oro išleidimo įrenginys.
• Į baterijas sujungti rezervuarai SOTRALENTZ vamzdžiais užpildomi per optimalų laiką ir vienodu lygiu. Pavyzdžiui, esant 2 barų slėgiui, 2 rezervuarai, kurių kiekvieno talpa yra 2000 dm3, užpildomi maždaug per 25 minutes. Esant 8 barų slėgiui, 4 rezervuarai, kurių kiekvieno talpa yra 2000 dm³, užpildomi maždaug per 13 minučių.
• Rezervuarų baterijos pildomos veikiant slėgiu iš autocisternos. Baterijų pildyti gravitaciniu būdu – t.y. pistoletu, neleidžiama.
• Rezervuarų komplektuose esantys pildymo ir oro išleidimo vamzdžiai pagaminti iš plieno ir apsaugoti tvirtu antikoroziniu ir alyvai atspariu laku; nulakuotu kataforezės metodu.
• Pildymo vamzdžių skersmuo – 2″, o oro išleidimo – 1 ½″.
• Siurbimo vamzdžiai baterijos ribose pagaminti iš 3/8″ plieno.
DĖMESIO! Jokiu būdu negalima viršyti nustatytos rezervuarų pripildymo ribos. Įjungus katilą lygiai įvairiuose baterijos rezervuaruose gali truputį skirtis. Toks netolygumas yra laikinas ir išjungus krosnį jo nelieka.Naudotojo žinynas